رودان نيوز
 • کد خبر : 981
 • تعداد نظرات : 0 نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 25 آوریل, 2013 - 01:06
 •   

  آيا آن انتخاب اشتباه بود؟

  هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به احمدي‌نژاد رأي داده‌اند پر‌رنگ‌تر مي‌شود كه آيا انتخاب احمدي‌نژاد اشتباه بود؟ هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به […]

  هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به احمدي‌نژاد رأي داده‌اند پر‌رنگ‌تر مي‌شود كه آيا انتخاب احمدي‌نژاد اشتباه بود؟

  هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به احمدي‌نژاد رأي داده‌اند پر‌رنگ‌تر مي‌شود كه آيا انتخاب احمدي‌نژاد اشتباه بود؟ و بلافاصله سؤال دومي كه به ذهن مي‌رسد اينكه از كجا معلوم كه فرد ديگري كه امسال انتخاب مي‌كنيم مثل احمدي‌نژاد نباشد؟

  براي پاسخ به اين سؤالات تأمل در حقايق و واقعيت‌هاي صحنه سياسي كشور امري لازم و ضروري است.

  اول اينكه وقتي از جماعت مذكور سؤال مي‌شود كه اگر اكنون عين صحنه انتخابات ۱۳۸۸ با همان افراد اتفاق بيفتد به كدام يك رأي خواهي داد، بلافاصله پاسخ مي‌دهند كه باز هم به احمدي‌نژاد رأي مي‌دهم، بنابر‌اين اگر انتخاب بين خوب و خوب‌تر يا بد و بد‌تر بوده است، لاجرم گزينه نهايي باز احمدي‌نژاد بوده است و اصل سؤال فوق بي‌معنا خواهد شد.

  دوم اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران در قياس با نظام‌هاي مردم‌سالار، نظامي نو‌پا و بدون تجربه است، غربي‌ها بعد از ۲۳۰ سال هنوز از تجربه انقلاب فرانسه نان مي‌خورند. بنابر‌اين براي رسيدن به بهترين الگو و بهترين گزينه لاجرم بايد به تمرين آزمون و خطا روي آورد. منظور اين نيست كه صحنه قدرت و اداره كشور، محل آزمون و خطاست اما بايد بپذيريم كه با هر انتخابي تجربه خود را كامل‌تر و معايب قبلي را اصلاح خواهيم كرد و اصولاً هر انتخابي در واكنش مثبت يا منفي نسبت به وضع موجود اتفاق مي‌افتد. بنابر‌اين به جاي اشتباه خواندن انتخاب احمدي‌نژاد و حتي خاتمي و هاشمي بايد مسير طي شده را سير تكاملي و تجربه‌آموزي نظام اسلامي و ملت ايران دانست.

  به همين دليل مقام معظم رهبري مي‌فرمايند كه دولت آينده بايد محاسن اين دولت را داشته باشد و معايب آن را نداشته باشد، بنابر‌اين هر دوره تجربه‌اي جديد است كه در پر‌ونده ملت ثبت و از تكرار مشابهات آن جلو‌گيري خواهد شد. اين تجربه‌آموزي فقط مربوط به ملت نيست بلكه دستگاه‌هاي حاكميتي كه مرتبط با امر انتخابات هستند نيز از اين تجربه استفاده خواهند كرد.

  سوم اينكه به‌رغم اشتباهات غير‌قابل تصوري كه از احمدي‌نژاد ديده‌ايم، نيمه پر ليوان احمدي‌نژاد پر‌تر از دولت‌هاي پيشين است. شايد اولين بار است كه مردم احساس مي‌كنند به طور مستقيم از در‌آمد‌هاي ملي بهره مي‌برند و… بنابر‌اين مي‌توان گفت نيمه پر ليوان احمدي‌نژاد به اندازه همه ليوان چهار دولت قبل از آن است.

  سوم اينكه آنچه كه امروز به عنوان آسيب احمدي‌نژاد مي‌بينيم در بدو سال ۱۳۸۸ و دوران طولاني حيات سياسي وي مشاهده نشده است و نمي‌توانيم قصاص قبل از جنايت يا پيشگويي نماييم.

  بنابر‌اين در سرعت و پيچش سريع اشتباه، احمدي‌نژاد يك پديده نادر و بسيار استثنايي است و قطعاً آنچه از وسط راه گريبانگير احمدي‌نژاد شد، تجربه‌اي بر‌جسته در مقابل رؤساي جمهور آينده قرار داد تا نقطه افتراق و گريز از مر‌كز را بشناسد و نقاط خطر‌ناك واگرايي را از بدو ورود به قدرت كور نمايند.

  چهارم اينكه بايد بدانيم كه اگر گزينش احمدي‌نژاد اشتباه بوده، اگر گزينه مطلوب وي به قدرت برسد آنچه امروز مورد نقد است ادامه خواهد يافت. بنابر‌اين دقت در گزينش رئيس جمهور آينده مي‌تواند دلتنگي‌ها و دغدغه‌هاي امروز را جبران نمايد.

  پنجم اينكه ايرادات موجود و قابل نقد در احمدي‌نژاد، معمولاً مربوطه به اداره كشور نبود يا اگر بود امري طبيعي است چرا كه رئيس‌جمهور سلايقي دارد كه در رأي مردم مورد توجه قرار گرفته است و شايد نخبگان و برخي دوستان و مخالفان نپسندند اما وي خود را محق در اجراي آن مي‌داند. از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز خود را محق در رد يا تأييد لوايح دولت مي‌دانند و استناد قانوني آنان معمولاً به قوانيني است كه خود تصويب كرده‌اند. لذا چالش مذكور ذهن آدمي را به سويي مي‌برد كه توجه به نظام پارلماني قابل تأمل است. اما آنچه نگراني مذهبيون و نيرو‌هاي انقلاب را بر‌انگيخت، ورود مديران اجرايي كشور به برخي از ابعاد اعتقادي و مباني تشيع بود.

  اگر‌چه آنچه در اين عرصه طرح شد نگران‌كننده نيست، چرا كه نه به گفتمان تبديل مي‌شود و نه در حوزه علميه و دانشگاه مشتري دارد و نه براي توده مذهبي قابل فهم است. اما اين تجربه را بايد آموخت كه به ابعاد فكري رئيس‌جمهور آينده و اطرافيان علاوه بر بي‌انقلاب بودن يا كار‌آمدي توجه شود.

  نكته ششم اينكه آنچه امروز موجب نقد يا خرده‌گيري به احمدي‌نژاد و ايضاً جناب مشايي شده است، پديده‌اي نيست كه با اتمام حضور در قدرت پايان يابد. اگر‌چه آنان باور‌هاي خود را تا رسيدن به تريبون پر‌قدرت حكومتي محفوظ نگه داشته بودند، اما اگر‌ آنچه مي‌گويند باور آنان است، با خروج از قدرت تمام نخواهد شد چرا كه باور‌هاي اعتقادي در تريبون قدرت تقويت مي‌شود، اما بدون قدرت محو نخواهد شد.

  بنابر‌اين چه انتخاب احمدي‌نژاد را اشتباه بدانيم و چه اشتباه ندانيم، منازعه فكري- اعتقادي اين دو نفر با علماي تراز اول تشيع در فر‌داي كشور نيز استمرار خواهد يافت و مراقبت از انديشه ناب تشيع بعد از اين نيز لازم و ضروري است و ارتباطي با حضور در قدرت ندارد.
  البته احمدي‌نژاد و مشايي، آنچه كه نسبت به خود مي‌شنوند را «سوء‌ظن»، «دروغ» و «تهمت» مي‌دانند كه شايد برخي از اظهار‌نظر‌ها اينگونه باشد اما عبوس شدن يكپارچه مراجع و علماي تراز اول كه در بدو امر با وي همراهي كردند و عدم تأييد گفته‌هايشان توسط خيل عظيم روحانيت كه به وي رأي دادند (به جز دو روحاني گمنام به نام شريف‌زاده و اميري‌فر) بايد احمدي‌نژاد را به تأمل وا‌دارد و از كشاندن منازعه به عرصه‌هايي كه محل منازعه نيست خود‌داري كند و محل منازعه را دقيقاً شناسايي و هم آنجا جهت پاسخگويي بايستد و در تريبون‌هاي رسمي به افراد بي‌نام و نشان حمله ننمايد.

  مثلاً بگويد بر چه اساس چاوز شهيد است يا رجعت مي‌كند از كجاي انديشه شيعي اين را فهميده است و تفاوت اين فهم با پلوراليسم ديني چيست؟ و… در آن صورت برخي از سو‌ء‌ظن‌ها و حتي آنچه تهمت خوانده مي‌شود، كاهش خواهد يافت. احمدي‌نژاد اين پاسخگويي دقيق را بايد قبل از جدا شدن از قدرت شروع نمايد و گر‌نه با چهره‌اي مخدوش (به جهت فكري) در تاريخ اسلام تشيع ثبت خواهد شد و كساني كه احساس انتخاب اشتباه كرده‌اند نيز آرامش نخواهند يافت.

  منبع: روزنامه جوان


 • پربازدیدترین
 • پربحث ترین
 • آخرین عناوین

 • چگونه کشورهایی که دارو را برما تحریم کرده اند واکسن کرونا هدیه می دهند
 • تخصیص ۵۰ هکتار زمین جدید برای تاسیس گلخانه و تولید بذر هیبریدی در رودان
 • دستگیری ۱۴متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در رودان
 • نخستين وركشاپ آموزشي «مي خواهم بازيگر شوم» در رودان برگزار مي شود
 • یاد سردار دلها میان دانش آموزان روستای پشته‌ گیش بیکاه رودان
 • رقابت دوی صحرانوردی در رودان
 • سه فوتی جدید ناشی از کرونا در رودان و بندرعباس
 • راه، برق و اینترنت عمده‌ترین مشکلات دهنو رهدار می باشد/ مردم رهدار چشم انتظار یاری مسئولین رودان
 • کسب مقام دوم کشوری دانش آموز رودانی در دومین جشنواره علمی زیست فناوری
 • تخصیص اعتبار جهت احداث 400واحد مسکن روستایی در رودان/ 19هزار واحد مسکونی غیر مقاوم در رودان وجود دارد
 • پدر شهید «اصغر سالاری» آسمانی شد
 • مروری بر وصیت نامه شهید شیرو داوری/مرگ بر آمریکا فراموش نشود
 • شهید سلیمانی الگو خدمتی مدیران باشد/ضرورت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی جهت معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی
 • توزیع بیش از ۲هزار بسته معیشتی و یکصد دستگاه یخچال بین نیازمندان رودانی
 • روستایی که بین ۲استان بلاتکلیف است/ ترک تحصیل دانش آموزان«خراوی»
 • خسارت بیش از۶۸۰ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی بر اثر سرما در هرمزگان
 • آمریکایی ها بعد از شهادت حاج قاسم روز خوشی ندارند/سیلی های محکم تری در راه است
 • ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است/غربی‌ها باید تمامی تحریم‌ها را بردارند
 • ۱۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان هرمزگانی در طرح سردار سلیمانی توزیع شد
 • بزرگداشت شهید روشی همزمان با مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در رودان
 • مروری بر وصیت نامه شهید غلامشاه افساء/برای حفظ اسلام در راه خدا صبر کنید
 • توزیع 47سری جهیزیه بین زوج های نیازمند رودانی
 • علمدار اسلام‌آباد فاتح پیکارهای فوتبال «جام مرد میدان» در رودان شد
 • مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت «سردار حاج قاسم سلیمانی» در رودان برگزار شد
 • توزیع ۶۰۰بسته‌ معیشتی و بهداشتی در رودان
 • بیش از ۲۰ هزار بسته معیشتی از محل موقوفات درهرمزگان توزیع شده است
 • شهید سلیمانی در همه امور مطیع امر رهبری بود/ ضرورت رسیدگی به وضعیت اینترنت در رودان
 • آمادگی توزیع روغن در بیش از ۴۵۰ مرکز در رودان
 • اخلاص مهمترین ویژگی اخلاقی شهید سلیمانی بود/ مکتب حاج قاسم در بین اقشار مختلف جامعه نهادینه شده است
 • شهید سلیمانی در اوج ولایت مداری و اخلاص بود
 • چاه جدید برنطین رودان وارد مدار تولید شد
 • مشت محکم مردم بر تابوت امپریالیستی آمریکا و صهیونیسم در حماسه ۹ دی
 • حماسه ۹دی سرمشقی برای گام دوم انقلاب اسلامی/ بصیرت مردم ایران رمز پیروزی در مقابل فتنه های دشمنان است
 • بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی در نخستین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی در رودان برگزار می شود
 • مروری بر وصیت نامه شهید غلام جعفرزاده/ پشتیبان ولایت فقیه باشید
 • مردمی بودن و ولایت پذیری از ویژگی های برجسته شهید سلیمانی بود
 • نخستین مرکز نوآوری بخش تعاون هرمزگان در رودان افتتاح شد
 • دو جان باخته جدید کرونا در بندرعباس و رودان/ آمار کرونا در هرمزگان کاهش قابل توجهی داشته است
 • تست رایگان کرونا در رودان به شرط تأیید پزشک انجام می شود
 • ۱۰متهم فراری در رودان دستگیر شدند
 • کشف بیش از ۲۳۴ کیلوگرم مواد مخدر در رودان
 • دارندگان سهام عدالت برای دریافت سود در سامانه «سجام» ثبت نام کنند
 • حق مردم ایستادن در صف مرغ و روغن نیست/ ۹دی روز بصیرت و پشتیبانی از ولایت فقیه است
 • بهره برداری از گلخانه و نهالستان مجتمع کشاورزی اردوگاه رودان
 • بانوان فوتسالیست رودانی لیگ برتری شدند
 • اشک ها و وداع مردم شهید پرور ایران با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی+فیلم
 • اعتراف مصطفی معین به مداخله واکسن های غربی کرونا در زنجیره ژنتیکی انسان!
 • خطر بزرگ واکسن اروپایی آمریکایی با پیوند زنجیره ژنتیکی ویروس کرونا با انسان
 • دانشجویان بسیجی از پرستاران بیمارستان امام علی(ع) رودان قدردانی کردند
 • مروری بر وصیت نامه شهید نصرالله روشی/ نماز اول وقت و تلاوت قرآن را قطع نکنید
 • برداشت ۲۴ هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان
 • لیگ برتر فوتبال جوانان هرمزگان از ۱۵ دیماه شروع می شود
 • تخصیص اعتبار تکمیل زیرساخت گردشگری زیارت سیدسلطان محمد(ع) رودان
 • اعمال محدودیت‌های کرونایی شب یلدا در همه شهر‌های هرمزگان/ دو فوتی جدید در رودان و بستک
 • بیش از 3هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز در رودان کشف شد
 • Untitled-1-Recovered123