رودان نيوز
 • کد خبر : 981
 • تعداد نظرات : 0 نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 25 آوریل, 2013 - 01:06
 •   

  آيا آن انتخاب اشتباه بود؟

  هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به احمدي‌نژاد رأي داده‌اند پر‌رنگ‌تر مي‌شود كه آيا انتخاب احمدي‌نژاد اشتباه بود؟ هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به […]

  هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به احمدي‌نژاد رأي داده‌اند پر‌رنگ‌تر مي‌شود كه آيا انتخاب احمدي‌نژاد اشتباه بود؟

  هر قدر به سمت اتمام دوره دولت مي‌رويم، اين سؤال در ذهن نيرو‌هاي مؤمن به انقلاب اسلامي كه با نگاه سياسي به احمدي‌نژاد رأي داده‌اند پر‌رنگ‌تر مي‌شود كه آيا انتخاب احمدي‌نژاد اشتباه بود؟ و بلافاصله سؤال دومي كه به ذهن مي‌رسد اينكه از كجا معلوم كه فرد ديگري كه امسال انتخاب مي‌كنيم مثل احمدي‌نژاد نباشد؟

  براي پاسخ به اين سؤالات تأمل در حقايق و واقعيت‌هاي صحنه سياسي كشور امري لازم و ضروري است.

  اول اينكه وقتي از جماعت مذكور سؤال مي‌شود كه اگر اكنون عين صحنه انتخابات ۱۳۸۸ با همان افراد اتفاق بيفتد به كدام يك رأي خواهي داد، بلافاصله پاسخ مي‌دهند كه باز هم به احمدي‌نژاد رأي مي‌دهم، بنابر‌اين اگر انتخاب بين خوب و خوب‌تر يا بد و بد‌تر بوده است، لاجرم گزينه نهايي باز احمدي‌نژاد بوده است و اصل سؤال فوق بي‌معنا خواهد شد.

  دوم اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران در قياس با نظام‌هاي مردم‌سالار، نظامي نو‌پا و بدون تجربه است، غربي‌ها بعد از ۲۳۰ سال هنوز از تجربه انقلاب فرانسه نان مي‌خورند. بنابر‌اين براي رسيدن به بهترين الگو و بهترين گزينه لاجرم بايد به تمرين آزمون و خطا روي آورد. منظور اين نيست كه صحنه قدرت و اداره كشور، محل آزمون و خطاست اما بايد بپذيريم كه با هر انتخابي تجربه خود را كامل‌تر و معايب قبلي را اصلاح خواهيم كرد و اصولاً هر انتخابي در واكنش مثبت يا منفي نسبت به وضع موجود اتفاق مي‌افتد. بنابر‌اين به جاي اشتباه خواندن انتخاب احمدي‌نژاد و حتي خاتمي و هاشمي بايد مسير طي شده را سير تكاملي و تجربه‌آموزي نظام اسلامي و ملت ايران دانست.

  به همين دليل مقام معظم رهبري مي‌فرمايند كه دولت آينده بايد محاسن اين دولت را داشته باشد و معايب آن را نداشته باشد، بنابر‌اين هر دوره تجربه‌اي جديد است كه در پر‌ونده ملت ثبت و از تكرار مشابهات آن جلو‌گيري خواهد شد. اين تجربه‌آموزي فقط مربوط به ملت نيست بلكه دستگاه‌هاي حاكميتي كه مرتبط با امر انتخابات هستند نيز از اين تجربه استفاده خواهند كرد.

  سوم اينكه به‌رغم اشتباهات غير‌قابل تصوري كه از احمدي‌نژاد ديده‌ايم، نيمه پر ليوان احمدي‌نژاد پر‌تر از دولت‌هاي پيشين است. شايد اولين بار است كه مردم احساس مي‌كنند به طور مستقيم از در‌آمد‌هاي ملي بهره مي‌برند و… بنابر‌اين مي‌توان گفت نيمه پر ليوان احمدي‌نژاد به اندازه همه ليوان چهار دولت قبل از آن است.

  سوم اينكه آنچه كه امروز به عنوان آسيب احمدي‌نژاد مي‌بينيم در بدو سال ۱۳۸۸ و دوران طولاني حيات سياسي وي مشاهده نشده است و نمي‌توانيم قصاص قبل از جنايت يا پيشگويي نماييم.

  بنابر‌اين در سرعت و پيچش سريع اشتباه، احمدي‌نژاد يك پديده نادر و بسيار استثنايي است و قطعاً آنچه از وسط راه گريبانگير احمدي‌نژاد شد، تجربه‌اي بر‌جسته در مقابل رؤساي جمهور آينده قرار داد تا نقطه افتراق و گريز از مر‌كز را بشناسد و نقاط خطر‌ناك واگرايي را از بدو ورود به قدرت كور نمايند.

  چهارم اينكه بايد بدانيم كه اگر گزينش احمدي‌نژاد اشتباه بوده، اگر گزينه مطلوب وي به قدرت برسد آنچه امروز مورد نقد است ادامه خواهد يافت. بنابر‌اين دقت در گزينش رئيس جمهور آينده مي‌تواند دلتنگي‌ها و دغدغه‌هاي امروز را جبران نمايد.

  پنجم اينكه ايرادات موجود و قابل نقد در احمدي‌نژاد، معمولاً مربوطه به اداره كشور نبود يا اگر بود امري طبيعي است چرا كه رئيس‌جمهور سلايقي دارد كه در رأي مردم مورد توجه قرار گرفته است و شايد نخبگان و برخي دوستان و مخالفان نپسندند اما وي خود را محق در اجراي آن مي‌داند. از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز خود را محق در رد يا تأييد لوايح دولت مي‌دانند و استناد قانوني آنان معمولاً به قوانيني است كه خود تصويب كرده‌اند. لذا چالش مذكور ذهن آدمي را به سويي مي‌برد كه توجه به نظام پارلماني قابل تأمل است. اما آنچه نگراني مذهبيون و نيرو‌هاي انقلاب را بر‌انگيخت، ورود مديران اجرايي كشور به برخي از ابعاد اعتقادي و مباني تشيع بود.

  اگر‌چه آنچه در اين عرصه طرح شد نگران‌كننده نيست، چرا كه نه به گفتمان تبديل مي‌شود و نه در حوزه علميه و دانشگاه مشتري دارد و نه براي توده مذهبي قابل فهم است. اما اين تجربه را بايد آموخت كه به ابعاد فكري رئيس‌جمهور آينده و اطرافيان علاوه بر بي‌انقلاب بودن يا كار‌آمدي توجه شود.

  نكته ششم اينكه آنچه امروز موجب نقد يا خرده‌گيري به احمدي‌نژاد و ايضاً جناب مشايي شده است، پديده‌اي نيست كه با اتمام حضور در قدرت پايان يابد. اگر‌چه آنان باور‌هاي خود را تا رسيدن به تريبون پر‌قدرت حكومتي محفوظ نگه داشته بودند، اما اگر‌ آنچه مي‌گويند باور آنان است، با خروج از قدرت تمام نخواهد شد چرا كه باور‌هاي اعتقادي در تريبون قدرت تقويت مي‌شود، اما بدون قدرت محو نخواهد شد.

  بنابر‌اين چه انتخاب احمدي‌نژاد را اشتباه بدانيم و چه اشتباه ندانيم، منازعه فكري- اعتقادي اين دو نفر با علماي تراز اول تشيع در فر‌داي كشور نيز استمرار خواهد يافت و مراقبت از انديشه ناب تشيع بعد از اين نيز لازم و ضروري است و ارتباطي با حضور در قدرت ندارد.
  البته احمدي‌نژاد و مشايي، آنچه كه نسبت به خود مي‌شنوند را «سوء‌ظن»، «دروغ» و «تهمت» مي‌دانند كه شايد برخي از اظهار‌نظر‌ها اينگونه باشد اما عبوس شدن يكپارچه مراجع و علماي تراز اول كه در بدو امر با وي همراهي كردند و عدم تأييد گفته‌هايشان توسط خيل عظيم روحانيت كه به وي رأي دادند (به جز دو روحاني گمنام به نام شريف‌زاده و اميري‌فر) بايد احمدي‌نژاد را به تأمل وا‌دارد و از كشاندن منازعه به عرصه‌هايي كه محل منازعه نيست خود‌داري كند و محل منازعه را دقيقاً شناسايي و هم آنجا جهت پاسخگويي بايستد و در تريبون‌هاي رسمي به افراد بي‌نام و نشان حمله ننمايد.

  مثلاً بگويد بر چه اساس چاوز شهيد است يا رجعت مي‌كند از كجاي انديشه شيعي اين را فهميده است و تفاوت اين فهم با پلوراليسم ديني چيست؟ و… در آن صورت برخي از سو‌ء‌ظن‌ها و حتي آنچه تهمت خوانده مي‌شود، كاهش خواهد يافت. احمدي‌نژاد اين پاسخگويي دقيق را بايد قبل از جدا شدن از قدرت شروع نمايد و گر‌نه با چهره‌اي مخدوش (به جهت فكري) در تاريخ اسلام تشيع ثبت خواهد شد و كساني كه احساس انتخاب اشتباه كرده‌اند نيز آرامش نخواهند يافت.

  منبع: روزنامه جوان


 • پربازدیدترین
 • پربحث ترین
 • آخرین عناوین

 • کنکور سراسری با حضور یکهزار و ۵۸۶ داوطلب از فردا در رودان آغاز می شود
 • منزل۱۷نیازمند کمیز رودان ایزوگام‌ و مرمت شد/ ۲۳خانه این روستا در لیست خدمت
 • نیروی دریایی سپاه تا هر جا که بتواند برای مردم خدمت گذار خواهد بود
 • قصه تکراری لیمو، غصه هرساله باغداران / کشاورزان و باغداران رودانی از افت قیمت و نبود صنایع تبدیلی گلایه دارند
 • واکسیناسیون و نجات جان ۲۵۰ هزار ایرانی در سال/ ۲ سال و نیم مبارزه همزمان با «کرونا» و «تحریم دارو و واکسن»
 • نهضت بسیج سازندگی در راه آبادانی روستاهای رودان/ جهادگران بسیجی به دنبال گره‌گشایی از مشکلات مردم
 • زنگ هشدار کاهش جمعیت به صدا در آمده است/ مردم به شایعات فضای مجازی دامن نزنند
 • دانش آموزان رودانی یک مقام نخست و دو عنوان برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی را از آن خود کردند
 • افزایش شمار تب کریمه کنگو در هرمزگان به ۶نفر
 • وضعیت کرونایی همه شهر‌های هرمزگان به جز جاسک آبی است
 • فوتبالیست رودانی به تیم ملی دعوت شد
 • پیگیری جهت جذب اعتبارات اولویت اول مدیران شهرستان باشد
 • حضور خدام امام رضا(ع) نسیم روح بخش رضوی را در شهرستان رودان طنین انداز کرد+تصوير
 • ۱۷تن انبه قاچاق در رودان کشف شد
 • امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی است/ اعتقاد مردم و گرایش آنها به دین و انقلاب، امروز از اول انقلاب بیشتر است
 • جهاد با هدف برطرف کردن آسیب های آموزشی در دوران کرونایی/جهاد آموزشی آموزگاران رودانی در دوران کرونایی قابل تحسین است
 • همراهی و مشارکت دو هزار و 500جوان و نوجوان در فعالیت های جهادی و فرهنگی کانون علویون رودان
 • زمین لرزه ۴٫۵ ریشتری جناح هرمزگان را لرزاند
 • نقش اثرگذار مراکز مشاوره پلیس در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
 • ۳۲۰ برنامه آموزشی با محوریت فرهنگ سازی و ارتقای مشارکت عمومی اجرا شد/۳۷ گونه زیستی در هرمزگان با خطر انقراض مواجه هستند
 • ۷۴متهم در اجرای طرح ارتقاء و امنیت اجتماعی در رودان شناسایی و دستگیر شدند
 • فیلم‌ کوتاه “مادر فرشته” در رودان اکران شد/رونمایی از تصویر دیجیتال شهیده آرزو باهو
 • اعطاء بیش از هزار و ۴۰۰دستگاه لوازم خانگی به سیل‌زدگان رودان توسط بنیاد علوی
 • یادواره شهدای روستای سکل رودان برگزار شد+عکس و فيلم
 • عطر شهید گمنام در رودان پیچید+عکس
 • شهدا ارزشمندترین سرمایه های نظام و انقلاب هستند/ روحیه جهادی عامل پیش برد کارهاست
 • قتل زن ۳۸ساله در رودان/ قاتل در کمتر از ۲۴ساعت دستگیر شد
 • همخوانی سرود “سلام فرمانده” در رودان| گزارش تصویری
 • شکار غیرمجاز قوچ وحشی در رودان/ صیاد متخلف دستگیر شد
 • گزارش تصویری| بازخوانی سرود سلام فرمانده توسط دهه نودی های رودانی
 • رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در رودان برگزار شد/ گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف پیشرو بوده اند
 • دامداران رودانی ضدعفونی آبشخورها را جدی بگیرند/ مایه کوبی بیش از ۱۴۰هزار راس دام از سال گذشته تاکنون
 • اقدامات اساسی در حوزه آب بخش رودخانه رودان صورت می گیرد/ نقش موثر شوراها و پیگیری های مستمر آنان در رفع مشکلات حوزه آب
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رودان راه اندازی می شود
 • افتخارات نوجوان رودانی در سینمای کشور/ تمام تلاشم را برای شناساندن فرهنگ و رسوم شهرم واستانم می گذارم
 • «آزادی فلسطین»، در صدر توییتر جهان قرار گرفت
 • زنده نگه داشتن روز قدس یعنی بیداری ملت ها علیه اسرائیل غاصب/ جامعه باید قدردان زحمات و تلاش های مقام معلم باشد
 • شعار انقلاب حمایت از فلسطین و محو رژیم صهیونیستی/ روز قدس، روز اسلام است
 • ۲۵سری جهیزیه به نوعروسان رودانی اهداء شد
 • ترخیص خودروها و موتورسیکلت‌هاي توقيفي تا عید فطر در رودان ادامه دارد
 • اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اعلام بیزاری از دشمنان اسلام است
 • جام رمضان رودان| چهره چهار تیم برتر مشخص شد
 • اتحاد مسلمانان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین کابوسی برای رژیم صهیونسیتی/ اهانت به قرآن کریم اهانت به همه ادیان و کتب الهی است
 • هشتگ #علمداران_خلیج _فارس جزو برترین های توییتر فارسی شد
 • مصیب داوری چهره برگزیده سال هنر انقلاب در هرمزگان شد+ عکس
 • مرحله سی و دوم رزمایش مواسات و همدلی در رودان/ 4هزار بسته معیشتی بین نیازمندان شهرستان رودان توزیع شد
 • مادر شهید معظم «علی سرحدی» به فرزند شهیدش پیوست
 • رودانی ها بیش از 240هزار دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند/ واکسینه شدن فقط 21درصد از گروه سنی 5 تا 12 ساله رودان علیه کرونا
 • حساب شهرداری رودان مسدود شد/بدهی ۸۵ میلیارد ریالی دردسرساز شد
 • قرارگاه جهادی برای ارائه خدمات یکپارچه به محرومین در رودان تشکیل می شود
 • جهاد تبیین خنثی کننده نقشه های شوم رسانه ای و اقتصادی دشمن است
 • سوت جام رمضان رودان به صدا درآمد
 • تدبر در آیات قرآن، لازمه بهره گیری حداکثری از برکات ماه رمضان است
 • کشف و معدوم سازی یک تن و 200کیلوگرم گوشت و مرغ فاسد در رودان
 • استقرار بنادر در طول نوار سواحل متوازن باشد/ باید نهایت بهره را از حضور میهمانان جام جهانی قطر در جزایر قشم و کیش ببریم
 • Untitled-1-Recovered123